11 maart 2020

Ben ik verzekerd tegen het coronavirus?

7 vragen en antwoorden met betrekking tot het coronavirus en verzekeringen.

Kan ik een beroep doen op een verzekering wanneer mijn bedrijf inkomsten misloopt door het coronavirus?
Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekering mits er sprake is van materiele schade en dat is niet het geval met het coronavirus.

Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?
Ja, de oorzaak van de ziekte van het personeel is niet relevant wanneer je beroep doet op je WGA-verzekering.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte van het personeel is niet relevant wanneer je beroep doet op een verzuimverzekering.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten om dat hij in quarantaine geplaatst is?
Nee. Wanneer je een personeelslid hebt dat ziek is dan dekt de verzuimverzekering de loondoorbetalingsverplichting. Als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor eventuele loondoorbetaling. De reden is dus anders dan ziekte en wordt niet vergoed.  

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?
Nee, ook hierbij geldt dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen dekt wanneer er inkomensverlies is geen gevolge van een ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat is bij het vermoeden van het coronavirus of preventieve redenen geen sprake van een uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.  

Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Ja.

Ik ben zzp'er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Nee. Ook hierbij geldt wanneer je om een preventieve reden in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, dat er geen dekking is.

Heb je vragen over het coronavirus. Lees er meer over op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Heb je vragen over het coronavirus met betrekking tot je verzekering en dekking? Neem contact op met een van onze medewerkers via 085 48 32 120 of via info@calvo-advies.nl  


Bron: Verbond van Verzekeraars

Samenwerken

Nooit meer druk maken over de kleine lettertjes.

Samenwerken
Team Calvo

Ruim 25 jaar ervaring in riskmanagement

Calvo Advies in Veghel is begin 2016 opgericht door Han Versantvoort. Han heeft ruim 25 jaar ervaring in verzekeren en riskmanagement.

Ons team